Vertiseit AB förvärvar 100 procent av Digital Signage Solutions Sweden AB (”DSS”) av TREAC AB. Genom förvärvet stärker Vertiseit sin position inom retail tech ytterligare. DSS omsatte omkring 10 miljoner kronor 2018 från ett antal väletablerade kunder i växande kundsegment. Förvärvet sker helt i linje med Vertiseits uttalade tillväxtstrategi och tillför en kundportfölj av hög kvalitet och med stor utvecklingspotential. Köpeskillingen uppgår till 5 MSEK som erläggs kontant med tillträde den 28 juni 2019.

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolaget har som ambition att fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa genom organisk tillväxt, ökade återkommande intäkter samt utvalda bolagsförvärv.

DSS startade sin verksamhet år 2016 och har idag ett flertal mycket intressanta kunder på den nordiska marknaden såsom Filmstaden (tidigare SF Bio), Fastighetsbyrån och Coca-Cola. Bolagets kundstruktur passar väl in i Vertiseits verksamhet samtidigt som DSS erbjudande på ett fördelaktigt sätt kommer kunna vidareutvecklas och införlivas i Vertiseit.

”Vi söker hela tiden intressanta förvärv som kompletterar vår organiska tillväxt och långsiktiga strategi. DSS erbjudande, kundstruktur och teknikplattform passar oss väl vilket borgar för en smidig integrationsprocess. Med kunder som Filmstaden, Fastighetsbyrån och Coca-Cola i den befintliga portföljen ser vi en stor utvecklingspotential. Vår ambition är att bibehålla och stärka DSS goda relationer med nuvarande samarbetspartners och kunder”, kommenterar Johan Lind, VD Vertiseit.

Säljande parter är majoritetsägaren TREAC AB, ett investmentbolag med huvudsaklig verksamhet inom tillverkningsindustri, samt bolagets VD och grundare Mikael Vestin. I samband med TREAC:s renodling av verksamheten bedömer säljarna att DSS får bättre förutsättningar att utvecklas lönsamt inom Vertiseit-koncernen med dess fokus på digitala lösningar för framtidens retail.

”DSS har under TREAC:s ägande haft en stark tillväxt och byggt en solid kundportfölj. För att ta bolaget vidare och realisera bolagets fulla potential bedömer vi att detta sker bättre hos en branschspecifik ägare. Med Vertiseits fokus och kompetens inom Digital Signage känner vi oss trygga i att bolagets kunder är i goda händer, vilket är vår högsta prioritet”, säger Lina Ådin, vice koncernchef TREAC.

Förvärvet väntas påverka vinst per aktie marginellt positivt under innevarande år.