Vertiseit har tecknat ramavtal med Jula avseende digitalt säljstöd och kommunikation för stärkt kundupplevelse i butik. Initial order omfattar konceptutveckling och utrustning för ett varuhus till ett ordervärde om cirka 1 MSEK.

Jula är en ledande aktör inom sällanköpshandeln med drygt 100 varuhus i Sverige, Norge och Polen. Som ett led i Julas nya kommunikationskoncept ”Inget kan stoppa dig nu” har Jula genomfört en upphandling av Digital Signage för att stärka kundupplevelsen i butik.

“Vi har länge imponerats av Julas fantastiska utveckling. Därför känns det extra roligt att nu få deras förtroende att utveckla digitala lösningar för kommunikation och säljstöd” säger Johan Lind, VD Vertiseit.

Parterna har nu ingått ett ramavtal avseende ett helhetsåtagande för Digital Signage. Initial order uppgår till cirka 1 MSEK och innefattar konceptutveckling samt utrustning till ett första varuhus. Leverans väntas ske under det fjärde kvartalet. Avtalet innehåller inga garantier för framtida volymer avseende eventuell utrullning i övriga varuhus.