Vertiseit AB har tecknat ramavtal med Nilson Group AB avseende digital kundkommunikation för stärkt kundupplevelse i skokoncernens butikskedjor. Första etableringen kommer att ske i samband med lansering av nytt butikskoncept för DinSko i Gallerian, Stockholm.

NilsonGroup grundades 1955 och är idag Nordens ledande skokoncern genom butikskoncepten DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports samt franchisebaserade Ecco Stores och multibrandkonceptet FeetFirst innehållande fysiska butiker och e-handel. Med cirka 300 butiker i Sverige, Norge och Finland omsatte NilsonGroup drygt 2 miljarder kronor 2018.

”Digitalisering och förändrade konsumentbeteenden ställer höga krav på oss i den omställning som vår bransch befinner sig i. För att svara upp mot kundernas nya förväntningar har vi valt Vertiseit som strategisk partner för att tillsammans skapa framtidens digitala kundupplevelse i våra butiker”, kommenterar Claes Meldgaard, VD NilsonGroup AB.

”Det är omöjligt att inte imponeras av NilsonGroup och dess fantastiska resa till att vara den ledande skokoncernen i Norden. Därför känns det extra roligt att ha fått förtroendet att tillsammans utveckla digitala lösningar för kundupplevelsen i koncernens butikskoncept”, kommenterar Johan Lind, VD Vertiseit AB.

Parterna har ingått ett ramavtal avseende ett helhetsåtagande för Digital Signage. Avrop inom ramavtalet kommer kunna ske för samtliga butikskoncept inom NilsonGroup-koncernen.