Vertiseit AB:s helägda dotterbolag DISE International AB förvärvar distributören InStoreMedia (UK) Ltd. Bolaget är en mångårig samarbetspartner och återförsäljare åt plattformsbolaget InStoreMedia AB som förvärvades av DISE i december 2019. Genom förvärvet etablerar DISE en lokal närvaro i Storbritannien – en strategiskt viktig marknad i bolagets internationella expansion. Köpeskillingen uppgår till maximalt cirka 9,6 MSEK, varav 3 MSEK erläggs kontant vid tillträdet den 31 mars 2020 och resterande del fördelat över fyra år fram till 2024, avhängigt bolagets tillväxt. Genom förvärvet ökar de årligen återkommande intäkterna (ARR) från befintliga kunder i Storbritannien med drygt 1 MSEK om året.

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets ambition är att fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa genom organisk tillväxt och utvalda bolagsförvärv. Inom koncernen finns idag det helägda dotterbolaget DISE, en plattformsleverantör med en global partnerstrategi för tillväxt. Bolagets produkter är specialiserade för den digitala kundupplevelsen i butik, och erbjuds som SaaS (Software as a Service).

InStoreMedia (UK) Ltd. är mångårig distributör och återförsäljare åt plattformsbolaget InStoreMedia AB, som förvärvades av DISE i december 2019. Distributören har som enda bolag licensierat varumärket InStoreMedia och erhållit en provision på försålda SaaS-licenser på marknaden i Storbritannien. Befintlig ledning kommer fortsatt ansvara för den operativa verksamheten på den brittiska marknaden. Bolaget omsatte under det brutna räkenskapsåret 2019/2020 cirka 8,4 MSEK med lönsamhet.

”DISE har en unik position som global plattformsleverantör för den digitala kundupplevelsen i butik och det här förvärvet är helt i linje med DISE affärsmodell. Bolaget arbetar med utvalda partners som tar ett helhetsansvar för slutkunderna på respektive lokal marknad. Med förvärvet i december stärkte vi DISE globala partnernätverk och genom att nu förvärva InStoreMedia (UK) Ltd. kommer vi nu ännu närmre våra samarbetspartners och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt på en strategiskt viktig marknad med stor potential. Genom förvärvet ökar också våra årligen återkommande intäkter på befintlig licensbas i Storbritannien”, kommenterar Oskar Edespong, VD DISE.
”Since 2007, we have established a strong presence in the UK market with well-known retailers, brands and partners. We look forward to continuing this journey together with DISE. With a market-leading platform and strengthened partner offering, we are confident in being able to accelerate our growth.”, kommenterar Richard Horsey, CEO InStoreMedia (UK) Ltd.

Köpeskillingen uppgår till maximalt cirka 9,6 MSEK, varav 3 MSEK erläggs kontant vid tillträdet den 31 mars 2020. Resterande erläggs fördelat över fyra år fram till 2024 i form av tilläggsköpeskilling baserat på bolagets tillväxt. Säljare är ledande befattningshavare i InStoreMedia (UK) Ltd. och bolagets verksamhet blir en del av DISE. Förvärvet väntas inte påverka vinst per aktie under innevarande år.