Ingen hade kunnat föreställa sig året vi har lämnat bakom oss. Det har påverkat varje enskild individ, näringslivet och samhället i stort. Retail är inget undantag.

Vi har dagligen kunnat läsa om konkurser och rekonstruktioner inom branschen. Det talas om butiksdöd och en ökning inom e-handel. Återigen pratar man om de fysiska och digitala kanalerna som skilda discipliner, mellan vilka kunderna måste välja. Vi vet att kundmötet kommer att ske både fysiskt och digitalt framöver, där alla kanaler måste samverka. Effekterna av Covid-19 har lett till en accelererad digitalisering. De trender vi såg under 2019 har förstärkts och accelererat under 2020. 

Samtidigt har det aldrig varit tydligare vilken viktig roll det mänskliga mötet spelar i människors liv. Vi ser att många aktörer går stärkta ur krisen. Gemensamt för dessa är att de bygger för framtiden och agerar för att möta nya konsumentbeteenden med en sammanhållen kundresa i alla kanaler.

Ta del av vår omvärldsanalys: Accelererad digitalisering